Mon-Tiki Realty

Logo and mascot design for Mon-Tiki Realty.